Jagiellonian University Repository

Nowy sposób syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego)

pcg.skipToMenu

Nowy sposób syntezy hydrofobowo modyfikowanego poli(kwasu akrylowego)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa