Jagiellonian University Repository

Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach

pcg.skipToMenu

Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach

Show full item record

dc.contributor.advisor Iniewicz, Grzegorz [SAP11017767] pl
dc.contributor.author Strzelczak, Anna [USOS24329] pl
dc.date.accessioned 2020-02-12T08:34:57Z
dc.date.available 2020-02-12T08:34:57Z
dc.date.submitted 2019-11-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148726
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach pl
dc.title.alternative The identity of asexual individuals and their functioning in close relationships pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [1], 240 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 224-236 pl
dc.abstract.pl Niniejsza rozprawa doktorska prezentuje doświadczenia osób aseksualnych dotyczące własnej tożsamości i bliskich relacji rozumianych w kategoriach relacji intymnych i romantycznych. Badania oparto na próbie 14 osób, będących częścią internetowej społeczności aseksualnej i zrekrutowanych na podstawie braku pociągu seksualnego. Aby dowiedzieć się w jaki sposób osoby aseksualne rozumieją swoją tożsamość i jaki jest jej wpływ na funkcjonowanie w bliskim związku, zastosowano Interpretacyjną Analizę Fenomenologiczną (IPA). Pozwala ona nie tylko przyjąć perspektywę badanego, ale przede wszystkim odkryć znaczenie i sens analizowanego zjawiska. Wyniki badania wzbogaciły wiedzę z zakresu aseksualności, zwłaszcza w kontekście problematyki bliskich związków, która jak wskazuje literatura przedmiotu, była dotychczas zaniedbywana. W obszernych wywiadach, osoby badane zaprezentowały swój sposób rozumienia tożsamości, swoją koncepcję miłości i idealnej relacji oraz dotychczasowe doświadczenia seksualne, bycia w związku i trudności z tym związane. Na tej podstawie, opracowano model negocjowania tożsamości aseksualnej. Jest on swoistym wkładem w dyskusję na temat aseksualności, jak i propozycją dla praktyki psychologicznej, szczególnie terapii par, w której jeden z partnerów posiada tożsamość aseksualną. pl
dc.abstract.en The dissertation focuses on the experiences of asexual people concerning their identity as well as their intimate and romantic relationships. The study was conducted on a sample of 14 members of the Internet-based asexual community, who were recruited on the basis of absence of sexual attraction. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was applied in order to understand how asexual people understand their identity and how it influences their functioning in a close relationship. This type of analysis allows the researcher not only to adopt the perspective of the research participants, but above all to discover the meaning of the analysed phenomenon. The results of the research presented in the dissertation allow for better understanding of asexuality, especially in the context of problems relating to close relationships. These problems, as the review of the subject literature suggests, have been neglected so far. A new model of negotiating an asexual identity constructed by the author of the dissertation is based on in-depth interviews during which the research participants described their understanding of identity, the idea of love and ideal relationship, their sexual experiences, relationships experiences, and the difficulties they encountered. The model contributes to the discussion concerning the topic of asexuality and can also applied in psychological practice, especially in couples therapy when one partners in the couple is asexual. pl
dc.subject.pl aseksualność pl
dc.subject.pl tożsamość aseksualna pl
dc.subject.pl bliski związek pl
dc.subject.pl kompromis seksualny pl
dc.subject.pl negocjowanie tożsamości pl
dc.subject.en asexuality pl
dc.subject.en asexual identity pl
dc.subject.en close relationship pl
dc.subject.en sexual compromise pl
dc.subject.en negotiating identity pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/242 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny. Instytut Psychologii pl
dc.contributor.reviewer Beisert, Maria pl
dc.contributor.reviewer Wiśniewska-Dryll, Elżbieta pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright