Jagiellonian University Repository

Ultra-soft X-ray system for imaging the early cellular responses to X-ray induced DNA damage

pcg.skipToMenu

Ultra-soft X-ray system for imaging the early cellular responses to X-ray induced DNA damage

Show full item record

dc.contributor.author Kochan, Jakub [SAP14013938] pl
dc.contributor.author van den Belt, Matthias pl
dc.contributor.author von der Lippe, Julia pl
dc.contributor.author Desclos, Emilie C. B. pl
dc.contributor.author Steurer, Barbara pl
dc.contributor.author Hoebe, Ron A. pl
dc.contributor.author Scutigliani, Enzo M. pl
dc.contributor.author Verhoeven, Jan pl
dc.contributor.author Stap, Jan pl
dc.contributor.author Bosch, Ruben pl
dc.contributor.author Rijpkema, Meindert pl
dc.contributor.author van Oven, Carel pl
dc.contributor.author van Veen, Henk A. pl
dc.contributor.author Stellingwerf, Irene pl
dc.contributor.author Vriend, Lianne E. M. pl
dc.contributor.author Marteijn, Jurgen A. pl
dc.contributor.author Aten, Jacob A. pl
dc.contributor.author Krawczyk, Przemek M. pl
dc.date.accessioned 2020-02-11T10:30:19Z
dc.date.available 2020-02-11T10:30:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0305-1048 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148677
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ultra-soft X-ray system for imaging the early cellular responses to X-ray induced DNA damage pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 47 pl
dc.description.number 17 pl
dc.identifier.doi 10.1093/nar/gkz609 pl
dc.identifier.eissn 1362-4962 pl
dc.title.journal Nucleic Acids Research pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Komórki pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid e100 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 200


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa