Jagiellonian University Repository

Użyteczność a maksymalizacja bogactwa : filozoficzne zakorzenienie poglądów Chicagowskiej szkoły law & economics

pcg.skipToMenu

Użyteczność a maksymalizacja bogactwa : filozoficzne zakorzenienie poglądów Chicagowskiej szkoły law & economics

Show full item record

dc.contributor.author Polanowska-Sygulska, Beata [SAP11009297] pl
dc.date.accessioned 2020-02-10T13:33:54Z
dc.date.available 2020-02-10T13:33:54Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2082-3304 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148639
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Użyteczność a maksymalizacja bogactwa : filozoficzne zakorzenienie poglądów Chicagowskiej szkoły law & economics pl
dc.title.alternative Utility and wealth-maximisation : the philosophical foundations of the Chicago School of Law and Economics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-14 pl
dc.description.additional Streszcz. w jęz. ang. s.14. Bibliogr. s. [15]. pl
dc.identifier.weblink http://archiwum.ivr.org.pl/1115/uzytecznosc-a-maksymalizacja-bogactwa-filozoficzne-zakorzenienie-pogladow-chicagowskiej-szkoly-law-economics/ pl
dc.subject.pl ekonomiczna analiza prawa pl
dc.subject.pl etyka produktywności pl
dc.subject.pl maksymalizacja bogactwa pl
dc.subject.pl pragmatyczna procedura decyzyjna pl
dc.subject.pl teoria teleologiczna pl
dc.subject.pl utylitaryzm pl
dc.description.number 1 (2) pl
dc.title.journal Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-08 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Teorii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 18 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa