Jagiellonian University Repository

Relief transformation along footpaths in the Rila, Pirin, and Western Tatra Mountains

pcg.skipToMenu

Relief transformation along footpaths in the Rila, Pirin, and Western Tatra Mountains

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0