Jagiellonian University Repository

"Magister", "mistrz", "majster" : o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny

pcg.skipToMenu

"Magister", "mistrz", "majster" : o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny

Show full item record

dc.contributor.author Jasińska, Katarzyna pl
dc.contributor.author Piwowarczyk, Dariusz [SAP13004071] pl
dc.date.accessioned 2020-02-05T14:42:50Z
dc.date.available 2020-02-05T14:42:50Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0032-3802 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148388
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Magister", "mistrz", "majster" : o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny pl
dc.title.alternative "Magister", "mistrz", "majster" : on the ways in which Latin words entered Polish pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-57 pl
dc.subject.pl zapożyczenia pl
dc.subject.pl latynizmy pl
dc.subject.pl pożyczki wieloetapowe pl
dc.subject.pl historia języka polskiego pl
dc.subject.en loanwords pl
dc.subject.en Latinisms pl
dc.subject.en multistage loans pl
dc.subject.en history of the Polish language pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.publication 0,91 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0013.6611 pl
dc.title.journal Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Piwowarczyk, Dariusz: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa