Jagiellonian University Repository

"Magister", "mistrz", "majster" : o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny

pcg.skipToMenu

"Magister", "mistrz", "majster" : o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa