Jagiellonian University Repository

Kompetencje wielojęzyczne i wiedza z zakresu historii języka : narzędzia pomocne w nauczaniu języka obcego

pcg.skipToMenu

Kompetencje wielojęzyczne i wiedza z zakresu historii języka : narzędzia pomocne w nauczaniu języka obcego

Show full item record

dc.contributor.author Owsiński, Piotr [SAP14001324] pl
dc.date.accessioned 2020-02-05T11:30:59Z
dc.date.available 2020-02-05T11:30:59Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0446-7965 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148343
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other Framdsprache pl
dc.subject.other Lernprozess pl
dc.subject.other Transfer pl
dc.subject.other Deutsch pl
dc.subject.other Englisch pl
dc.title Kompetencje wielojęzyczne i wiedza z zakresu historii języka : narzędzia pomocne w nauczaniu języka obcego pl
dc.title.alternative The multilingual competences of teachers and the knowledge of the history of a language as a support for teaching / learning a foreign language pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-29 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 28-29 pl
dc.identifier.weblink http://jows.pl/sites/default/files/wydania/jows-5-2019-online.pdf#page=26 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest postulatem i apelem skierowanym do nauczycieli i lektorów języka niemieckiego, aby w czasie lekcji języka niemieckiego jako drugiego języka obcego wykorzystywali znajomość języka angielskiego swoich uczniów lub studentów. Chodzi bowiem o wywołanie pozytywnego transferu językowego powstającego wskutek prezentacji uczącym się dźwiękowych i leksykalnych podobieństw między językiem angielskim i niemieckim. W wyniku takiego działania zostaje często podtrzymana motywacja do nauki drugiego języka obcego wspomagająca proces szybszego i łatwiejszego nabywania nowej wiedzy i sprawności językowych pl
dc.abstract.en The article hereunder is a demand and an appeal to the German language teachers to use their students’ knowledge of English, who learn the second foreign language. The aim of that effect is a positive crosslinguistic influence, which appears during the presentation of the sound and lexical similarities between English and German languages. As a result of these activities the motivation for learning of the second foreign language is supported and maintained, what should help in the faster and easier learning process. pl
dc.subject.pl język obcy pl
dc.subject.pl proces uczenia się pl
dc.subject.pl transfer językowy pl
dc.subject.pl język niemiecki pl
dc.subject.pl język angielski pl
dc.subject.en foreign language pl
dc.subject.en learning process pl
dc.subject.en language transfer pl
dc.subject.en German pl
dc.subject.en English pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.journal Języki Obce w Szkole pl
dc.title.volume Wielojęzyczność jako element kształcenia językowego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-27 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa