Jagiellonian University Repository

Application of transition metal ions in a study of photoinduced modifications of melanin

pcg.skipToMenu

Application of transition metal ions in a study of photoinduced modifications of melanin

Show full item record

dc.contributor.author Żądło, Andrzej [SAP13902010] pl
dc.date.accessioned 2020-02-03T14:34:50Z
dc.date.available 2020-02-03T14:34:50Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0001-527X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148205
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Application of transition metal ions in a study of photoinduced modifications of melanin pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 237-241 pl
dc.subject.en melanin pl
dc.subject.en oxygen pl
dc.subject.en iron pl
dc.subject.en zinc pl
dc.subject.en transition metal ions pl
dc.subject.en saturation curves pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.18388/abp.2018_2802 pl
dc.identifier.eissn 1734-154X pl
dc.title.journal Acta Biochimica Polonica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biofizyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa