Jagiellonian University Repository

Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie "Izwiestii" i "Prawdy")

pcg.skipToMenu

Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie "Izwiestii" i "Prawdy")

Show full item record

dc.contributor.author Krzywdzińska, Agata [SAP13008717] pl
dc.date.accessioned 2020-02-03T14:00:06Z
dc.date.available 2020-02-03T14:00:06Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2451-4993 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148202
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie "Izwiestii" i "Prawdy") pl
dc.title.alternative The image of Poland in the Russian press on the eve of regaining independence (draft of the problem based on "Izviestia" and "Pravda") pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-112 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/SSB/2019/Tom-XXVIII/art/15332/ pl
dc.abstract.en The present article attempts to present the synthetic picture of Poland in "Izvestia" and "Pravda" in 1917. pl
dc.subject.pl prasa rosyjska pl
dc.subject.pl odzyskiwanie niepodległości pl
dc.subject.pl wizerunek Polski pl
dc.subject.en Russian press pl
dc.subject.en regaining independence, pl
dc.subject.en image of Poland pl
dc.description.volume 28 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2543733XSSB.19.009.11408 pl
dc.identifier.eissn 2543-733X pl
dc.title.journal Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-16 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska