Jagiellonian University Repository

Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie "Izwiestii" i "Prawdy")

pcg.skipToMenu

Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie "Izwiestii" i "Prawdy")

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska