Jagiellonian University Repository

Pasjonaci i eksperci czytania : "ZWYRTAŁA 2019 - najlepszy pomysł promujący czytelnictwo"

pcg.skipToMenu

Pasjonaci i eksperci czytania : "ZWYRTAŁA 2019 - najlepszy pomysł promujący czytelnictwo"

Show full item record

dc.contributor.author Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.date.accessioned 2020-01-30T21:48:47Z
dc.date.available 2020-01-30T21:48:47Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2450-6435 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148023
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pasjonaci i eksperci czytania : "ZWYRTAŁA 2019 - najlepszy pomysł promujący czytelnictwo" pl
dc.title.alternative Enthusiasts and reading experts : "ZWYRTAŁA 2019 - the best idea promoting reading" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 177-179 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/20993/20308 pl
dc.subject.pl literatura dla dzieci i młodzieży pl
dc.subject.pl recepcja literatury pl
dc.subject.pl promocja czytelnictwa pl
dc.subject.en literature for children and adolescents pl
dc.subject.en literature reception pl
dc.subject.en promotion of reading pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.eissn 2450-6435 pl
dc.title.journal Polonistyka. Innowacje pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-27 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa