Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnymPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Prawa i Administracji Not affiliated
Czarnecki Paweł

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Czarnecki Paweł

Author's area of expertise

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Czarnecki Paweł