Jagiellonian University Repository

Przedkomisyjne nazwy miejscowości powiatu zgorzeleckiego

Przedkomisyjne nazwy miejscowości powiatu zgorzeleckiego

Show full item record

dc.contributor.author Fokt, Krzysztof [SAP14006452] pl
dc.date.accessioned 2015-08-20T10:34:31Z
dc.date.available 2015-08-20T10:34:31Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 1642-5529 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14778
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przedkomisyjne nazwy miejscowości powiatu zgorzeleckiego pl
dc.title.alternative Unofficial Polish place names of the Zgorzelec county [from the 1940's] pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-26 pl
dc.abstract.pl W tekście zaprezentowano oparte o kwerendę archiwalną zestawienie nazw miejscowych nadanych i używanych przez polskich osadników miejscowościom położonym na terenie pow. zgorzeleckiego w latach 1945-1948 (wraz z ich nazwami niemieckimi i opolskimi ustalonymi urzędowo). pl
dc.subject.pl toponomastyka pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl powiat zgorzelecki pl
dc.subject.pl osadnictwo polskie po II wojnie światowej pl
dc.description.volume 2 pl
dc.title.journal Szkice Górnołużyckie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Prawa Polskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 168; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska