Jagiellonian University Repository

Iran w cieniu arabskiej wiosny : marginalizacja zielonego ruchu i konflikt w obozie konserwatystów

pcg.skipToMenu

Iran w cieniu arabskiej wiosny : marginalizacja zielonego ruchu i konflikt w obozie konserwatystów

Show full item record

dc.contributor.author Tonta, Rachela [SAP13903106] pl
dc.date.accessioned 2020-01-28T12:59:35Z
dc.date.available 2020-01-28T12:59:35Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147744
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Iran w cieniu arabskiej wiosny : marginalizacja zielonego ruchu i konflikt w obozie konserwatystów pl
dc.title.alternative Iran in the shadow of the Arab Spring : marginalisation of the Green Movement and conflict in the conservative camp pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 223-241 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Streszcz. w jęz. ang. na końcu artykułu. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/23148 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Arabska wiosna rok później pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-28 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska