Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Polska rasaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kościelniak Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kościelniak Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kościelniak Marcin