Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Jerzy Stefan LangrodAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Dobosz Piotr
Stelmach Jerzy
Uruszczak Wacław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Dobosz Piotr
Stelmach Jerzy
Uruszczak Wacław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Dobosz Piotr
Stelmach Jerzy
Uruszczak Wacław