Jagiellonian University Repository

Wspólna przestrzeń : wokół tematów żydowskich : uwagi wstępne

pcg.skipToMenu

Wspólna przestrzeń : wokół tematów żydowskich : uwagi wstępne

Show full item record

dc.contributor.author Siwor, Dorota [SAP11118470] pl
dc.date.accessioned 2020-01-23T12:48:24Z
dc.date.available 2020-01-23T12:48:24Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147326
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Wspólna przestrzeń : wokół tematów żydowskich : uwagi wstępne pl
dc.title.alternative A common space : on Jewish subjects : some preliminary remarks pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-3 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-1/art/14399/ pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.19.001.10656 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.title.volume Wspólna przestrzeń : wokół tematów żydowskich pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-23 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa