Jagiellonian University Repository

Ryzyko, sytuacje kryzysowe : jak komunikować skutecznie o zagrożeniach?

pcg.skipToMenu

Ryzyko, sytuacje kryzysowe : jak komunikować skutecznie o zagrożeniach?

Show full item record

dc.contributor.author Sasińska-Klas, Teresa [SAP11006689] pl
dc.contributor.editor Świerczyńska-Głownia, Weronika [SAP11018722] pl
dc.contributor.editor Sławińska, Teresa [SAP11015993] pl
dc.contributor.editor Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.date.accessioned 2020-01-23T09:25:00Z
dc.date.available 2020-01-23T09:25:00Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4088-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147239
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Ryzyko, sytuacje kryzysowe : jak komunikować skutecznie o zagrożeniach? pl
dc.title.alternative Risk, risk situations : how to communicate efficiently about the threat? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 55-69 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 67-68. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Współcześnie żyjemy w społeczeństwie ryzyka, w którym rośnie ilość nieprzewidywalnych zagrożeń. Kluczowym problemem staje się: jak komunikować efektywnie obywatelom o zachodzącym ryzyku i unikać paniki w tym samym czasie? To wymaga profesjonalnego anty-kryzysowego zarządzania, w które winno być włączone wiele instytucjonalnych podmiotów. W ich obrębie media odgrywają jedną z wiodących ról w sytuacji, gdy występuje zagrożenie/ ryzyko - i w konsekwencji - zachodzi konieczność zarządzania zaistniałą sytuacją. Każde zagrożenie przewidywalne lub nieprzewidywalne wymaga od zespołu zarządzającego tą sytuacją, jak i ze strony obywateli stosowania i przestrzegania zasad i metod, które winne być przekazane obywatelom po to, by opanować sytuację i efektywnie nią zarządzać. pl
dc.abstract.en Currently we live in the risk society, where the amount of unpredictable threats is growing. The key issue is becoming now: how to communicate efficiently to the citizens about risk and to avoid panic in the same time? It requires a professional anti-crisis management where the variety of institutions should be involved. Among them media are playing one of the most crucial role in situation where the risk is occurring and - as a consequence - it is necessary to manage the whole situation. Each threat predictable or a real one requires from the managers and all people involve in that complexed situation the use of some rules and methods to transfer to the citizen the most important information about the situation to handle and efficiently manage it. pl
dc.subject.pl komunikowanie ryzyka pl
dc.subject.pl zagrożenie pl
dc.subject.pl społeczeństwo ryzyka pl
dc.subject.pl zarządzanie kryzysowe pl
dc.subject.pl obywatele w społeczeństwie ryzyka pl
dc.subject.en risk communication pl
dc.subject.en threat pl
dc.subject.en risk society pl
dc.subject.en crisis management pl
dc.subject.en citizens of the risk society pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9411-2 pl
dc.title.container Komunikowanie o bezpieczeństwie : medialny obraz zagrożeń pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych