Jagiellonian University Repository

Obserwacja - refleksja - działanie : o pożytkach z modelowania w kształceniu nauczycieli

pcg.skipToMenu

Obserwacja - refleksja - działanie : o pożytkach z modelowania w kształceniu nauczycieli

Show full item record

dc.contributor.author Bobiński, Witold [SAP11017173] pl
dc.contributor.editor Bobiński, Witold [SAP11017173] pl
dc.contributor.editor Sujecka-Zając, Jolanta pl
dc.date.accessioned 2020-01-22T12:02:25Z
dc.date.available 2020-01-22T12:02:25Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-242-3581-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147096
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147096
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Obserwacja - refleksja - działanie : o pożytkach z modelowania w kształceniu nauczycieli pl
dc.title.alternative Observe - reflectt - act : the benefits of modelling in teacher education pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas pl
dc.description.physical 67-83 pl
dc.identifier.weblink https://szkolaedukacji.pl/wp-content/uploads/2019/11/ksztalcenie-small-pop-05_02019.pdf pl
dc.subject.pl modelowanie w kształceniu nauczycieli pl
dc.subject.en modelling in teacher education pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Kształcenie nauczycieli : wyzwanie i zaangażowanie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-21 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 14; liczba stron 191; liczba arkuszy wydawniczych 10; pl
dc.publisher.ministerial Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska