Jagiellonian University Repository

Działania artystyczne w przestrzeni publicznej a partycypacja społeczna

pcg.skipToMenu

Działania artystyczne w przestrzeni publicznej a partycypacja społeczna

Show full item record

dc.contributor.author Murzyn-Kupisz, Monika [SAP14007834] pl
dc.contributor.editor Godłowski, Jan pl
dc.contributor.editor Stano, Bernadeta pl
dc.contributor.editor Łapińska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-01-22T08:53:56Z
dc.date.available 2020-01-22T08:53:56Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8084-299-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147039
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Działania artystyczne w przestrzeni publicznej a partycypacja społeczna pl
dc.title.alternative Artistic activities in public space and social participation pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP pl
dc.pubinfo Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich pl
dc.description.physical 175-192 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 188-192 pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach w coraz większym stopniu dostrzega się ciekawe zjawiska związane z obecnością artystów w miastach, oprócz kwestii artystycznych zauważając także ich oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na przestrzeń miejską. Nowe formy angażowania się artystów w nadawanie znaczeń, odczytywanie i przekształcanie przestrzeni miejskiej obejmują m.in. realizację innowacyjnych projektów artystycznych poza murami tradycyjnych instytucji kultury. Artyści często stają się aktywistami miejskimi zwracającymi uwagę opinii publicznej na wyzwania, z jakimi borykają się współczesne miasta. Docenia się także szerszą "użyteczność" artystów w definiowaniu i komunikowaniu tożsamości miejskiej, jak również ich potencjał w zakresie proponowania nowych sposobów wykorzystania przestrzeni miejskiej, odczytywania potrzeb społeczności lokalnych w odniesieniu do przestrzeni publicznych i udogodnień miejskich. Artyści mogą też stać się inspiratorami partycypacji społeczności lokalnych w planowaniu przestrzennym i innych działaniach w przestrzeniach publicznych. Kwestie te są w tekście zilustrowane licznymi przykładami działań artystycznych podejmowanych w kraju i za granicą. pl
dc.abstract.en In recent years interesting phenomena linked with the presence of artists in cities are noticed, apart from artistic considerations, drawing attention to their socio-economic impact. New forms of artists' engagement with urban space include the implementation of innovative artistic projects outside traditional cultural institutions. Artists often become urban activists attracting attention to challenges faced by contemporary cities. Their broader usefulness in communicating urban identities is also noticed, in addition to their potential in discovering innovative ways of using urban spaces, decoding local community needs with respect to public spaces and amenities. Lastly, artists may become inspirers of community participation in spatial planning and other activities in public spaces. These issues are referred to using examples of artistic activities from Poland and abroad. pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup Krakowskich "Pamięć morza" pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)