Jagiellonian University Repository

Stowarzyszenia bibliotekarskie na świecie

pcg.skipToMenu

Stowarzyszenia bibliotekarskie na świecie

Show full item record

dc.contributor.author Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.contributor.editor Sójkowska, Iwona pl
dc.contributor.editor Derfert-Wolf, Lidia pl
dc.date.accessioned 2020-01-21T10:31:14Z
dc.date.available 2020-01-21T10:31:14Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63458-09-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146898
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Stowarzyszenia bibliotekarskie na świecie pl
dc.title.alternative Foreign library associations pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo [Nałęczów] : [Stowarzyszenie EBIB] pl
dc.description.physical 1-8 pl
dc.identifier.weblink http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/722 pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia współczesną działalność zagranicznych, narodowych organizacji bibliotek/arzy akademickich i naukowych, na przykładzie wybranych stowarzyszeń, w tym ACRL - Association of College and Research Libraries, ARL - Association of Research Libraries, CAUL - Council of Australian University Librarians oraz SCONUL - Society of College, National and University Libraries. Przedstawiono ich cele, priorytety i wartości oraz działania praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem twórczych inicjatyw i dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją dla podobnych przedsięwzięć w Polsce. Wskazano na zadania i znaczenie stowarzyszeń bibliotekarskich dla rozwoju edukacji wyższej i nauki, a także - dla doskonalenia pracy bibliotekarzy i specjalistów informacji, w kontekście wymogów dzisiejszego środowiska informacyjnego, gospodarczego i kulturowo-społecznego. pl
dc.abstract.en The article concerns contemporary activities of foreign, national organizations of academic/research libraries, on the example of selected associations, including ACRL - Association of College and Research Libraries, ARL - Association of Research Libraries, CAUL - Council of Australian University Librarians and SCONUL - Society of College, National and University Libraries. Their goals, priorities and values are presented as well as their actual activities, with the emphasis on creative initiatives and good practices that could be an inspiration for similar projects in Poland. The tasks and importance of academic library organizations for the development of higher education and research, as well as for improving the work of librarians and information specialists in the context of today's information, economic and socio-cultural environment have been pointed out. pl
dc.subject.pl ACRL pl
dc.subject.pl ARL pl
dc.subject.pl biblioteki akademickie pl
dc.subject.pl biblioteki naukowe pl
dc.subject.pl CAUL pl
dc.subject.pl dobre praktyki pl
dc.subject.pl nauka pl
dc.subject.pl SCONUL pl
dc.subject.pl stowarzyszenia bibliotekarskie pl
dc.subject.pl szkolnictwo wyższe pl
dc.subject.en academic libraries pl
dc.subject.en ACRL pl
dc.subject.en ARL pl
dc.subject.en best practices pl
dc.subject.en CAUL pl
dc.subject.en higher education pl
dc.subject.en library associations pl
dc.subject.en research libraries pl
dc.subject.en science pl
dc.subject.en SCONUL pl
dc.description.series EBIB Materiały konferencyjne; nr 26 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych : Łódź, 12-14 czerwca 2019 r. pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-1213 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnych pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych; 2019-06-12; 2019-06-14; Łódź; Polska; ; ; Konferencje (EBIB); pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska