Jagiellonian University Repository

Ucieczka od Polski?

Ucieczka od Polski?

Show full item record

dc.contributor.author Urbanowski, Maciej [SAP11015329] pl
dc.contributor.author Sinkowski, Adrian pl
dc.date.accessioned 2015-08-17T12:52:02Z
dc.date.available 2015-08-17T12:52:02Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1644-7050 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14660
dc.language pol pl
dc.title Ucieczka od Polski? pl
dc.title.alternative Escape from Poland? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 52-56 pl
dc.description.additional Z Maciejem Urbanowskim rozmowę przepr. Adrian Sinkowski pl
dc.identifier.weblink http://pressje.pl/media/pressje_shop/article/Pressje_35_M._Urbanowski_A._Sinkowski_Ucieczka_od_Polski.pdf pl
dc.subject.pl krytyka literacka pl
dc.subject.pl literatura polska po 1989 roku pl
dc.subject.en literary criticism pl
dc.subject.en Polish literature after 1989 pl
dc.description.volume 35 pl
dc.title.journal Pressje pl
dc.title.volume Projekt Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-08-17 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)