Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie technik "omics" w nowoczesnej analizie antydopingowej

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie technik "omics" w nowoczesnej analizie antydopingowej

Show full item record

dc.contributor.author Biedroń, Aleksandra pl
dc.contributor.author Malinowska, Paulina pl
dc.contributor.author Gawlik, Maciej [SAP20001449] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:10:05Z
dc.date.available 2020-01-17T10:10:05Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0014-8261 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146578
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Wykorzystanie technik "omics" w nowoczesnej analizie antydopingowej pl
dc.title.alternative Utilizing of "omics" techniques in modern anti-doping analysis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 403-408 pl
dc.identifier.weblink https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2FFarmacja+Polska%2F2019%2F7%2F09_OG_Techniki_omics.pdf pl
dc.abstract.pl Tempo rozwoju metod dopingu sprawia, że dotychczas stosowane metody ich wykrywania nie są wystarczające. Szczególnie zawodne okazują się być metody bezpośrednie ze względu na swoje krótkie okno detekcji. Z pomocą przychodzą techniki "omics", prężnie rozwijające się w ostatnim czasie. Mają one szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauk i zostały docenione także w walce z dopingiem. Genomika, transkryptomika, proteomika i metabolomika zdają się być idealnymi technikami do odkrywania biomarkerów nadużywania substancji i metod dopingu zakazanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). W pracy zaprezentowano przegląd wybranych projektów badawczych i omówiono przyszłe strategie bardziej wydajnego zastosowania technik „omics” w kontroli antydopingowej. Ich głównym celem było przedłużenie okna detekcji rekombinowanej erytropoetyny, autologicznej transfuzji krwi, hormonu wzrostu czy sterydów anaboliczno - androgennych, a także wykrycia modyfikacji genowych. Słowa kluczowe: techniki "omics", doping, kontrola antydopingowa, analiza toksykologiczna. pl
dc.abstract.en The speed of development of doping methods makes the methods used to detect them so far not good enough. Especially treacherous seem to be direct methods due to their short detection window. The "omics" techniques, which are rapidly developing in recent times, have come to the rescue. They are widely used in many fields of science and have also been appreciated in the fight against doping. Genomics, transcriptomics, proteomics and metabolomics seem to be ideal techniques for discovering biomarkers of the abuse of substances prohibited by World Anti-doping Agency (WADA). In this work, an overview of selected projects is presented and future strategies of more effective use of "omics" techniques in anti‑doping control are discussed. Their main aim was to extend detection window of recombinant erythropoietin, autologous blood transfusion, growth hormone or anabolic - androgenic steroids as well as detection of gene modifications. pl
dc.subject.pl techniki "omics" pl
dc.subject.pl doping pl
dc.subject.pl kontrola antydopingowa pl
dc.subject.pl analiza toksykologiczna pl
dc.subject.en "omics" techniques pl
dc.subject.en doping pl
dc.subject.en anti-doping control pl
dc.subject.en toxicological analysis pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.eissn 2544-8552 pl
dc.title.journal Farmacja Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-08 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Toksykologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 95556
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa