Jagiellonian University Repository

Effect of education for hypertensive patients with correctly performed self-blood pressure monitoring (SBPM)

pcg.skipToMenu

Effect of education for hypertensive patients with correctly performed self-blood pressure monitoring (SBPM)

Show full item record

dc.contributor.author Dymek, Justyna [SAP20008725] pl
dc.contributor.author Gołda, Anna [SAP20011831] pl
dc.contributor.author Polak, Wioletta [SAP20008719] pl
dc.contributor.author Lisowski, Bartosz [SAP20018173] pl
dc.contributor.author Skowron, Agnieszka [SAP20001849] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:09:19Z
dc.date.available 2020-01-17T10:09:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146470
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Effect of education for hypertensive patients with correctly performed self-blood pressure monitoring (SBPM) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 1,44 pl
dc.identifier.doi 10.3390/pharmacy7030075 pl
dc.identifier.eissn 2226-4787
dc.title.journal Pharmacy pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Farmacji Społecznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Biofizyki pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 75 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 95111
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa