Jagiellonian University Repository

Unresectable cardiac paraganglioma - a rare case of clinically malignant tumor in an 8-year-old girl

pcg.skipToMenu

Unresectable cardiac paraganglioma - a rare case of clinically malignant tumor in an 8-year-old girl

Show full item record

dc.contributor.author Kołcz, Jacek [SAP20002149] pl
dc.contributor.author Gładki, Marcin [SAP20016644] pl
dc.contributor.author Dudyńska, Mirosława pl
dc.contributor.author Morka, Aleksandra [SAP20013935] pl
dc.contributor.author Skalski, Janusz [SAP20002499] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:09:16Z
dc.date.available 2020-01-17T10:09:16Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1731-5530 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146395
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl *
dc.title Unresectable cardiac paraganglioma - a rare case of clinically malignant tumor in an 8-year-old girl pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-96 pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.5114/kitp.2019.86362 pl
dc.identifier.eissn 1897-4252 pl
dc.title.journal Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 94883
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa