Jagiellonian University Repository

Patterns of gene expression characterize T1 and T3 clear cell renal cell carcinoma subtypes

pcg.skipToMenu

Patterns of gene expression characterize T1 and T3 clear cell renal cell carcinoma subtypes

Show full item record

dc.contributor.author Borys, Agnieszka [SAP20014863] pl
dc.contributor.author Seweryn, Michał [SAP20017702] pl
dc.contributor.author Gołąbek, Tomasz [SAP20015815] pl
dc.contributor.author Bełch, Łukasz pl
dc.contributor.author Klimkowska, Agnieszka [SAP20008555] pl
dc.contributor.author Totoń-Żurańska, Justyna [SAP20014484] pl
dc.contributor.author Machlowska, Julita [SAP20014678] pl
dc.contributor.author Chłosta, Piotr [SAP20014675] pl
dc.contributor.author Okoń, Krzysztof [SAP20001321] pl
dc.contributor.author Wołkow, Paweł [SAP20001440] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:09:16Z
dc.date.available 2020-01-17T10:09:16Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146373
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Patterns of gene expression characterize T1 and T3 clear cell renal cell carcinoma subtypes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.points 100 pl
dc.identifier.doi 10.1371/journal.pone.0216793 pl
dc.identifier.eissn 1932-6203
dc.title.journal PLoS ONE pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Farmakologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Ośrodek Genomiki Medycznej - OMICRON pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Urologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid e0216793 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 94787
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa