Jagiellonian University Repository

Abnormal hemostasis screening tests leading to diagnosis of multiple myeloma

pcg.skipToMenu

Abnormal hemostasis screening tests leading to diagnosis of multiple myeloma

Show full item record

dc.contributor.author Iwaniec, Teresa [SAP20007845] pl
dc.contributor.author Zdziarska, Joanna [SAP20010861] pl
dc.contributor.author Jurczyszyn, Artur [SAP20010284] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:09:12Z
dc.date.available 2020-01-17T10:09:12Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0001-5814 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146265
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Abnormal hemostasis screening tests leading to diagnosis of multiple myeloma pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 32-35 pl
dc.description.volume 50 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.2478/ahp-2019-0006 pl
dc.identifier.eissn 2300-7117 pl
dc.title.journal Acta Haematologica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 94444
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0