Jagiellonian University Repository

First Polish experience with permanent direct pacing of the left bundle branch

pcg.skipToMenu

First Polish experience with permanent direct pacing of the left bundle branch

Show full item record

dc.contributor.author Jastrzębski, Marek [SAP20010242] pl
dc.contributor.author Moskal, Paweł [SAP20016445] pl
dc.contributor.author Bednarek, Agnieszka pl
dc.contributor.author Kiełbasa, Grzegorz [USOS111228] pl
dc.contributor.author Czarnecka, Danuta [SAP20000867] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:09:11Z
dc.date.available 2020-01-17T10:09:11Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146243
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title First Polish experience with permanent direct pacing of the left bundle branch pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 580-581 pl
dc.description.volume 77 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.points 70 pl
dc.identifier.doi 10.33963/KP.14850 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 94405
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa