Jagiellonian University Repository

The role of CD44H molecule in the interactions between human monocytes and pancreatic adenocarcinoma-derived microvesicles

pcg.skipToMenu

The role of CD44H molecule in the interactions between human monocytes and pancreatic adenocarcinoma-derived microvesicles

Show full item record

dc.contributor.author Baj-Krzyworzeka, Monika [SAP20002003] pl
dc.contributor.author Węglarczyk, Kazimierz [SAP20008277] pl
dc.contributor.author Szatanek, Rafał [SAP20008095] pl
dc.contributor.author Mytar, Bożenna [SAP20008444] pl
dc.contributor.author Baran, Jarosław [SAP20001320] pl
dc.contributor.author Siedlar, Maciej [SAP20001094] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:09:07Z
dc.date.available 2020-01-17T10:09:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0239-8508 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146135
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The role of CD44H molecule in the interactions between human monocytes and pancreatic adenocarcinoma-derived microvesicles pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 28-34 pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 70 pl
dc.identifier.doi 10.5603/FHC.a2019.0005 pl
dc.identifier.eissn 1897-5631 pl
dc.title.journal Folia Histochemica et Cytobiologica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 94227
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa