Jagiellonian University Repository

Management of crossing vessels in children and adults : a multi-center experience with the transperitoneal laparoscopic approach

pcg.skipToMenu

Management of crossing vessels in children and adults : a multi-center experience with the transperitoneal laparoscopic approach

Show full item record

dc.contributor.author Panek, Wojciech pl
dc.contributor.author de Jong, T.P.V.M pl
dc.contributor.author Szydełko, Tomasz pl
dc.contributor.author Chrzan, Rafał [SAP20017715] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:09:07Z
dc.date.available 2020-01-17T10:09:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1899-5276 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146125
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Management of crossing vessels in children and adults : a multi-center experience with the transperitoneal laparoscopic approach pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 777-782 pl
dc.identifier.weblink http://www.advances.umed.wroc.pl/en/article/2019/28/6/777/ pl
dc.description.volume 28 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 40 pl
dc.identifier.doi 10.17219/acem/94142 pl
dc.identifier.eissn 2451-2680 pl
dc.title.journal Advances in Clinical and Experimental Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-03-16 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 94201
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa