Jagiellonian University Repository

Effect of oligohydramnios on the accuracy of sonographic foetal weight estimation in at term pregnancies

pcg.skipToMenu

Effect of oligohydramnios on the accuracy of sonographic foetal weight estimation in at term pregnancies

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa