Jagiellonian University Repository

Triple-negative breast cancer with ACTH-dependent Cushing's syndrome : case report

pcg.skipToMenu

Triple-negative breast cancer with ACTH-dependent Cushing's syndrome : case report

Show full item record

dc.contributor.author Hodorowicz-Zaniewska, Diana [SAP20002197] pl
dc.contributor.author Brzuszkiewicz, Karolina [SAP20015760] pl
dc.contributor.author Szpor, Joanna [SAP20002362] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:09:07Z
dc.date.available 2020-01-17T10:09:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0032-373X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146115
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Triple-negative breast cancer with ACTH-dependent Cushing's syndrome : case report pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-47 pl
dc.description.volume 91 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0012.8684 pl
dc.identifier.eissn 2299-2847 pl
dc.title.journal Polski Przegląd Chirurgiczny = Polish Journal of Surgery pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 94186
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa