Jagiellonian University Repository

Mechanisms of chemotherapy-induced peripheral neuropathy

pcg.skipToMenu

Mechanisms of chemotherapy-induced peripheral neuropathy

Show full item record

dc.contributor.author Zajączkowska, Renata [SAP20016968] pl
dc.contributor.author Kocot-Kępska, Magdalena [SAP20010146] pl
dc.contributor.author Leppert, Wojciech pl
dc.contributor.author Wrzosek, Anna [SAP20011976] pl
dc.contributor.author Mika-Kula, Joanna pl
dc.contributor.author Wordliczek, Jerzy [SAP20000023] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:58Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:58Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1661-6596 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145995
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mechanisms of chemotherapy-induced peripheral neuropathy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 140 pl
dc.identifier.doi 10.3390/ijms20061451 pl
dc.identifier.eissn 1422-0067
dc.title.journal International Journal of Molecular Sciences pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Badania i Leczenia Bólu pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.identifier.articleid 1451 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93989
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa