Jagiellonian University Repository

Association between carotid-femoral pulse wave velocity and overall cardiovascular risk score assessed by the SCORE system in urban Polish population

pcg.skipToMenu

Association between carotid-femoral pulse wave velocity and overall cardiovascular risk score assessed by the SCORE system in urban Polish population

Show full item record

dc.contributor.author Podolec, Mateusz [SAP20011130] pl
dc.contributor.author Siniarski, Aleksander [SAP20016653] pl
dc.contributor.author Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.contributor.author Rostoff, Paweł [SAP20011456] pl
dc.contributor.author Gajos, Grzegorz [SAP20009945] pl
dc.contributor.author Nessler, Jadwiga [SAP20001210] pl
dc.contributor.author Olszowska, Maria [SAP20000875] pl
dc.contributor.author Nowakowski, Michał [SAP20002085] pl
dc.contributor.author Szafraniec, Krystyna [SAP20006258] pl
dc.contributor.author Kopeć, Grzegorz [SAP20010762] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:57Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:57Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145967
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Association between carotid-femoral pulse wave velocity and overall cardiovascular risk score assessed by the SCORE system in urban Polish population pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 363-370 pl
dc.description.volume 77 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 70 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.a2019.0028 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Dydaktyki Medycznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93939
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa