Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Andrzeja Mencwela opowieść o Stanisławie BrzozowskimAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Mencwel, Andrzej
Zawadzki Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Mencwel, Andrzej
Zawadzki Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Mencwel, Andrzej
Zawadzki Andrzej