Jagiellonian University Repository

A biochemical analysis of the stapes

pcg.skipToMenu

A biochemical analysis of the stapes

Show full item record

dc.contributor.author Wiatr, Agnieszka [SAP20010535] pl
dc.contributor.author Składzień, Jacek [SAP20000338] pl
dc.contributor.author Świeży, Katarzyna [SAP20008440] pl
dc.contributor.author Wiatr, Maciej [SAP20002278] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:55Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:55Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1234-1010 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145919
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title A biochemical analysis of the stapes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 2679-2686 pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.points 70 pl
dc.identifier.doi 10.12659/MSM.913635 pl
dc.identifier.eissn 1643-3750
dc.title.journal Medical Science Monitor pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Otolaryngologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Otolaryngologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93850
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa