Jagiellonian University Repository

Effect of conjugated linoleic acid and different type of dietary fat on serum lipid profile, liver enzymes activity and oxidative stress markers in Wistar rats

pcg.skipToMenu

Effect of conjugated linoleic acid and different type of dietary fat on serum lipid profile, liver enzymes activity and oxidative stress markers in Wistar rats

Show full item record

dc.contributor.author Franczyk-Żarów, Magdalena pl
dc.contributor.author Kuś, Edyta [SAP14006481] pl
dc.contributor.author Kostogrys, Renata [SAP20011854] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:55Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:55Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0035-7715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145902
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Effect of conjugated linoleic acid and different type of dietary fat on serum lipid profile, liver enzymes activity and oxidative stress markers in Wistar rats pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-33 pl
dc.description.volume 70 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.32394/rpzh.2019.0049 pl
dc.identifier.eissn 2451-2311 pl
dc.title.journal Roczniki Państwowego Zakładu Higieny pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93824
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska