Jagiellonian University Repository

Anomalous origin of the circumflex artery from the right Valsalva sinus on transthoracic echocardiography

pcg.skipToMenu

Anomalous origin of the circumflex artery from the right Valsalva sinus on transthoracic echocardiography

Show full item record

dc.contributor.author Wojciechowska, Wiktoria [SAP20010499] pl
dc.contributor.author Terlecki, Michał pl
dc.contributor.author Rajzer, Marek [SAP20001525] pl
dc.contributor.author Czarnecka, Danuta [SAP20000867] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:53Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:53Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145849
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Anomalous origin of the circumflex artery from the right Valsalva sinus on transthoracic echocardiography pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 394 pl
dc.description.volume 77 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 70 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2019.0053 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93716
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa