Jagiellonian University Repository

Perspektywy rynku aptekarskiego w Polsce w świetle zmiany ustawy : prawo farmaceutyczne

pcg.skipToMenu

Perspektywy rynku aptekarskiego w Polsce w świetle zmiany ustawy : prawo farmaceutyczne

Show full item record

dc.contributor.author Jachowicz, Michał [SAP20010836] pl
dc.contributor.author Skowron, Agnieszka [SAP20001849] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:51Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:51Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2392-0041 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145808
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Perspektywy rynku aptekarskiego w Polsce w świetle zmiany ustawy : prawo farmaceutyczne pl
dc.title.alternative The perspectives of the pharmacy market in Poland in the light of the amendment to the pharmaceutical law act pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 16-128 pl
dc.description.number 527 pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2018.527.10 pl
dc.identifier.eissn 1899-3192
dc.title.journal Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Farmacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93635
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska