Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Chemokine RANTES and IL-1â in mild therapeutic ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Podolec Jakub
Trąbka-Zawicki, Aleksander
Badacz Rafał
Siedliński Mateusz
Tomala, Marek
Bartuś Krzysztof
Legutko Jacek
Przewłocki Tadeusz
Żmudka Krzysztof
Kabłak-Ziembicka Anna

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Podolec Jakub
Trąbka-Zawicki, Aleksander
Badacz Rafał
Siedliński Mateusz
Tomala, Marek
Bartuś Krzysztof
Legutko Jacek
Przewłocki Tadeusz
Żmudka Krzysztof
Kabłak-Ziembicka Anna

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Podolec Jakub
Trąbka-Zawicki, Aleksander
Badacz Rafał
Siedliński Mateusz
Tomala, Marek
Bartuś Krzysztof
Legutko Jacek
Przewłocki Tadeusz
Żmudka Krzysztof
Kabłak-Ziembicka Anna