Jagiellonian University Repository

Recommendations on the use of innovative medical technologies in cardiology and cardiac surgery and solutions leading to increased availability for Polish patients

pcg.skipToMenu

Recommendations on the use of innovative medical technologies in cardiology and cardiac surgery and solutions leading to increased availability for Polish patients

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Dariusz [SAP20001398] pl
dc.contributor.author Banasiak, Waldemar pl
dc.contributor.author Braksator, Wojciech pl
dc.contributor.author Dubiel, Jacek [SAP20000850] pl
dc.contributor.author Grodzicki, Tomasz [SAP20000885] pl
dc.contributor.author Hoffman, Piotr pl
dc.contributor.author Kuśmierczyk, Mariusz pl
dc.contributor.author Opolski, Grzegorz pl
dc.contributor.author Ponikowski, Piotr pl
dc.contributor.author Różański, Jacek pl
dc.contributor.author Sadowski, Jerzy [SAP20000864] pl
dc.contributor.author Wojakowski, Wojciech pl
dc.contributor.author Grabowski, Marcin pl
dc.contributor.author Bondaryk, Katarzyna pl
dc.contributor.author Walczak, Jacek pl
dc.contributor.author Pieniążek, Izabela pl
dc.contributor.author Gryska, Maciej pl
dc.contributor.author Lesiak-Bednarek, Anna pl
dc.contributor.author Przygodzki, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:49Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:49Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1897-5593 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145735
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Recommendations on the use of innovative medical technologies in cardiology and cardiac surgery and solutions leading to increased availability for Polish patients pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 114-129 pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 40 pl
dc.identifier.doi 10.5603/CJ.a2019.0007 pl
dc.identifier.eissn 1898-018X pl
dc.title.journal Cardiology Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93538
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa