Jagiellonian University Repository

Rola doszklistkowych steroidów we współczesnym leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki

pcg.skipToMenu

Rola doszklistkowych steroidów we współczesnym leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki

Show full item record

dc.contributor.author Teper, Sławomir pl
dc.contributor.author Kubicka-Trząska, Agnieszka [SAP20001659] pl
dc.contributor.author Matysik-Woźniak, Anna pl
dc.contributor.author Wylęgała, Edward pl
dc.contributor.author Mackiewicz, Jerzy pl
dc.contributor.author Michalska-Małecka, Katarzyna pl
dc.contributor.author Rękas, Marek pl
dc.contributor.author Rejdak, Robert pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:46Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:46Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2450-7873 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145663
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rola doszklistkowych steroidów we współczesnym leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki pl
dc.title.alternative The role of intravitreal steroid injections in contemporary treatment of diabetic macular edema pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-46 pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.doi 10.5603/OJ.2018.0036 pl
dc.identifier.eissn 2450-9930 pl
dc.title.journal Ophthalmology Journal pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93442
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa