Jagiellonian University Repository

Interaction of Congo Red, Evans Blue and Titan Yellow with doxorubicin in aqueous solutions : a molecular dynamics study

pcg.skipToMenu

Interaction of Congo Red, Evans Blue and Titan Yellow with doxorubicin in aqueous solutions : a molecular dynamics study

Show full item record

dc.contributor.author Jagusiak, Anna [SAP20008449] pl
dc.contributor.author Pańczyk, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:44Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:44Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0167-7322 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145590
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Interaction of Congo Red, Evans Blue and Titan Yellow with doxorubicin in aqueous solutions : a molecular dynamics study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 640-648 pl
dc.description.volume 279 pl
dc.description.points 100 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.molliq.2019.02.012 pl
dc.identifier.eissn 1873-3166 pl
dc.title.journal Journal of Molecular Liquids pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Chemii Fizjologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93344
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa