Jagiellonian University Repository

Interaction of Congo Red, Evans Blue and Titan Yellow with doxorubicin in aqueous solutions : a molecular dynamics study

pcg.skipToMenu

Interaction of Congo Red, Evans Blue and Titan Yellow with doxorubicin in aqueous solutions : a molecular dynamics study

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa