Jagiellonian University Repository

Does type of feeding affect body composition in very low birth weight infants? : a prospective cohort study

pcg.skipToMenu

Does type of feeding affect body composition in very low birth weight infants? : a prospective cohort study

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa