Jagiellonian University Repository

Ocena zapotrzebowania na edukację w zakresie łagodzenia dolegliwości w grupie opiekunów nieformalnych

pcg.skipToMenu

Ocena zapotrzebowania na edukację w zakresie łagodzenia dolegliwości w grupie opiekunów nieformalnych

Show full item record

dc.contributor.author Kuźmicz, Ilona [SAP20011414] pl
dc.contributor.author Szeliga, Marta [SAP20011475] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:07:42Z
dc.date.available 2020-01-17T10:07:42Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-1469 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145551
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ocena zapotrzebowania na edukację w zakresie łagodzenia dolegliwości w grupie opiekunów nieformalnych pl
dc.title.alternative Assessment of the need for education in the field of alleviating symptoms in the group of informal caregivers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-24 pl
dc.identifier.weblink http://genproedu.com/paper/2018-02/full_020-024.pdf pl
dc.subject.en informal carer pl
dc.subject.en educational needs pl
dc.subject.en palliative care pl
dc.subject.en hospice pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 9 pl
dc.identifier.doi 10.26325/genpr.2018.2.4 pl
dc.title.journal General and Professional Education pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-01 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Dydaktyki Medycznej pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93251
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa