Jagiellonian University Repository

Saddle pulmonary embolism diagnosed by bedside transthoracic echocardiogram

pcg.skipToMenu

Saddle pulmonary embolism diagnosed by bedside transthoracic echocardiogram

Show full item record

dc.contributor.author Baran, Jakub [SAP20015675] pl
dc.contributor.author Kabłak-Ziembicka, Anna [SAP20002416] pl
dc.contributor.author Sobczyk, Dorota [SAP20012254] pl
dc.contributor.author Przewłocki, Tadeusz [SAP20001929] pl
dc.contributor.author Gackowski, Andrzej [SAP20002532] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:06:52Z
dc.date.available 2020-01-17T10:06:52Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0032-3772 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145536
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Saddle pulmonary embolism diagnosed by bedside transthoracic echocardiogram pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 346-347 pl
dc.description.volume 129 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.points 100 pl
dc.identifier.doi 10.20452/pamw.4436 pl
dc.identifier.eissn 1897-9483 pl
dc.title.journal Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93233
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa