Jagiellonian University Repository

Tortuosity of the internal carotid artery and its clinical significance in the development of aneurysms

pcg.skipToMenu

Tortuosity of the internal carotid artery and its clinical significance in the development of aneurysms

Show full item record

dc.contributor.author Kliś, Kornelia pl
dc.contributor.author Krzyżewski, Roger [SAP20016318] pl
dc.contributor.author Kwinta, Borys [SAP20002495] pl
dc.contributor.author Stachura, Krzysztof [SAP20000205] pl
dc.contributor.author Gąsowski, Jerzy [SAP20001662] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:06:51Z
dc.date.available 2020-01-17T10:06:51Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145519
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Tortuosity of the internal carotid artery and its clinical significance in the development of aneurysms pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 140 pl
dc.identifier.doi 10.3390/jcm8020237 pl
dc.identifier.eissn 2077-0383
dc.title.journal Journal of Clinical Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 237 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93169
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa