Jagiellonian University Repository

“No” for the allogeneic stem cell transplantation in young patients diagnosed with multiple myeloma

pcg.skipToMenu

“No” for the allogeneic stem cell transplantation in young patients diagnosed with multiple myeloma

Show full item record

dc.contributor.author Jurczyszyn, Artur [SAP20010284] pl
dc.contributor.author Suska, Anna [USOS128070] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:06:47Z
dc.date.available 2020-01-17T10:06:47Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0029-540X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145416
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title “No” for the allogeneic stem cell transplantation in young patients diagnosed with multiple myeloma pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 205-211 pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 9 pl
dc.identifier.doi 10.5603/NJO.2018.0033 pl
dc.identifier.eissn 2300-2115 pl
dc.title.journal Nowotwory pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 93041
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa